na
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2155
Trước & đúng hạn: 2155
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/08/2022 12:14:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ KIM ANH - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Văn Hiển - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Kim Anh - Kim Thành - HảI Dương

Điện thoại:

Email: ......

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 13
Tất cả: 8,228